menu

login

 
user
pw
register
search

language    
 
... welcome to open academic research library project ...


All documents from essays.org are for research assistance purpose only. Do not present the material as your own work!

bookmark & share the essay...

Bookmark and Share
All /

History of My School

Mikes Kelemen High School is one of the highest grade institutes in Kovászna county. It is an institute with a very progressive present and a historical past. The essay is about Mikes Kelemen High School at Saint George, the whole history from the formation, throughout communism till nowadays. It also describes the mentality, old and newly adapted traditions and information about extra curricular activities. The essay was required for a pedagogy research at university, for first year students. It describes the topics regarding the school very detailed, information in it is recent and. It was handed in on the summer of 2010.

Details
language other - Hungarian
wordcount 1522 (cca 4 pages)
contextual quality N/A
language level N/A
price free
sources 0
Table of contents

Bevezető 3
Az iskola története 4
Az új kezdet 4
Kialakulás és fontosság 5
Hagyományok és azok kialakulása 5
Összefoglalás 7

Preview of the essay: History of My School

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum története egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza, amikor Sepsiszentgyörgyön a lányoktatás csupán elemi szinten volt megoldva. Málik József a következőképpen írta le az akkori helyzetet: „Ebben a mellőzésben nem a női nem lenézése nyilvánult meg, mint inkább azon ósdi előítélet, hogy a leendő székely anyák ismeretkörének nem kell túlterjednie a házi teendőkön." 1874-ben határozat született egy kétéves időtartamú felső-lánytanoda megalapításáról, melynek igazgatójaként ...

... a hovatartozás tudatának kiépítése, mely nagyban hozzájárul az identitás kialakulásához és a diák ép szellemi fejlődéséhez. Nyilvánvaló, hogy a XXI. században az iskolai oktatás nem csupán a tanórákon eltöltött időben merül ki, hanem sokkal kiterjedtebb ennél, és mivel minden egyes csoportot a hagyományai határoznak meg, legyen szó akár népcsoportról, vagy egy iskoláról, minél szélesebb skálájú hagyományokat biztosít az iskola tanárai és diákjai számára, annál magasabb a színvonal, hatékonyabb a tanulás és a tanítás is.
Essay is in categories

 / 

Humanistic Studies
 / 
Education
 / 
Comments

none
topbonusesguideshomefaqENIT
terms of use | contact us |  © essays.org - all rights reserved