menu

login

 
user
pw
register
search

language    
 
... welcome to open academic research library project ...


All documents from essays.org are for research assistance purpose only. Do not present the material as your own work!

bookmark & share the essay...

Bookmark and Share
All /

kinh te luong

kinh te luong la gi quy trinh xu li mot van de kinh te luong so sanh kinh te luong va thong ke phan tich mot vi du ve kinh te luong

Details
language other - Viet Nam
wordcount 3693 (cca 10 pages)
contextual quality N/A
language level N/A
price free
sources 0
Table of contents

kinh te luong la gi
quy trinh xu li mot van de kinh te luong
so sanh kinh te luong va thong ke
phan tich mot vi du ve kinh te luong

Preview of the essay: kinh te luong

Bài 1: Giới thiệu. 1. Kinh tế lượng là gì. • 1 khái niệm cơ bản của kinh tế lượng : Là 1 sự thống kê kết hợp ứng dụng thống kê, để kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng những số liệu thực trong đời sống. • Kinh tế lượng có thể được sử dụng theo hai cách, không nhất thiết phải gắn liền, tương hỗ cho nhau. Thứ nhất, kinh tế lượng được dùng làm 1 công cụ dự báo, tức là với 1 vài giá trị và giả sử của 1 vài biến số, ta sẽ tính toán đựoc gía trị dự báo của biến số mà ta quan tâm.Thứ hai, kinh tế lượng cũng có thể được sử dụng như là một công cụ để giải thích, và có thể sử dụng để kiểm chứng sự đúng đắn của lý thuyết kinh tế. • Qui trình xử lý 1 vấn đề kinh tế lượng có các bước sau: 1. Nêu ra các ...

... chăng thu nhập càng cao thì tỉ lệ phạm tội càng giảm? Ta có nên để cho các công ty lớn trả tiền thuê đất tại địa phương nếu công ty đó làm tăng thu nhập bình quân đầu người tại địa phương. Phải chăng những những chính sách phân bổ lại thu nhập sẽ giúp giảm tỉ lệ phạm tội.
Essay is in categories

 / 

Economics
 / 

 / 

Finance
 / 
Financial Econometrics
 / 
Comments

none
topbonusesguideshomefaqENIT
terms of use | contact us |  © essays.org - all rights reserved