menu

login

 
user
pw
register
search

language    
 
... welcome to open academic research library project ...


All documents from essays.org are for research assistance purpose only. Do not present the material as your own work!

bookmark & share the essay...

Bookmark and Share
All /

Menadžment

Menadžment kao tema je vrlo zahtijevan i bio je predmetom istraživanja mnogih autora koji su o njemu napisali velik broj knjiga i znanstvenih radova. Temu Menadžmenta pokušali smo pokazati kroz kratku povijest i istraživanja značajnih autora iz povijesti koji su prethodili modernom načinu shvačanja Menadžmenta; te kroz prikaz funkcija Menadžmenta : planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vođenja i kontroliranja.

Details
language other - Croatian
wordcount 6023 (cca 17 pages)
contextual quality N/A
language level N/A
price free
sources 7
Table of contents

1. UVOD 2.
2. RAZVOJ MENADŽMENTA 3.
2.1.1.  Pojava menadžmenta 3.
2.1.2.  Razdoblje drevnih civilizacija 3.
2.1.3.  Razdoblje srednjeg vijeka 4.
2.2.     Pojava i razvoj teorije menadžmenta 4.
3. PLANIRANJE 6.
3.1.     Vrste planova 6.
3.2.     Koraci u planiranju 8.
3.3.     Odlučivanje 9.    
4. ORGANIZIRANJE 10.
4.1.     Priroda organiziranja 10.
4.2.     Oblikovanje organizacijske strukture 11.
5. KADROVSKO POPUNJAVANJE 18.
5.1.     Ocjenjivanje rezultata i strategija u karijeri 18.
5.2.     Oblikovanje strategije određene karijere 19.
5.3.     Upravljanje promjenama kroz razvitak menedžera i organizacijski razvitak 19.
5.4.     Upravljanje promjenom 20.
5.6.     Usporedba japanskog, američkog i kineskog kadrovskog popunjavanja 21.
6. VOĐENJE 22.
6.1.     Menadžerski stilovi 22.
6.1.1.   Stilovi utemeljeni na upotrebi autoriteta 22.
6.1.1.1.   Autokratki stil vođenja 22.
6.1.1.2.   Demokratski stil vođenja 23.
6.1.2.   Likertov model menadžerskih stilova 23.
6.1.3.   Menadžerska mreža 24.
6.1.4.   Situacijski menadžment 25.
6.2.      Sustavi rukovođenja 25.
6.2.1.   Klasični sustavi rukovođenja 25.
6.2.2.   Moderni sustavi rukovođenja 26.
6.2.3.   Mješoviti sustavi rukovođenja 26.
6.3.     Vođenje u svijetu 27.
7. KONTROLIRANJE 28.
7.1.     Temeljni postupak kontrole 28.
7.2.     Kritičke nadzorne točke i pokazatelji kontrole 28.
7.3.     Uvjeti učinkovitosti kontrole 29.
7.4.     Tehnike kontrole i infrmacijske tehnologije 30.
7.5.     Proizvodnost i upravljanje proizvodnom funkcijama 31.
7.6.     Sveukupna kontrola 32.
7.7.     Usporedba Japanskog, Američkog i Kineskog kontroliranja 32.
8. ZAKLJUČAK 33.
9. POPIS LITERATURE 34.

Preview of the essay: Menadžment

2.1.1. Pojava Menadžmenta

U razboblju čovjekove pretpovijesti nema niti pisane riječi o menadžmentu. Međutim to nikako ne znači da se problemi menadžmenta nisu pojavili u vođenju grupe te posebno u slučaju povezivanja grupe u šire ljudske zajednice. Treba napomenuti da je već upravljanje neolitskom organizacijom bilo zajedničko i da se odvijalo pomoću običaja, vijeća i konsenzusa. U nekom obliku počinje se javljati poglavica koji se bira po kriteriju iskustva i mudrosti. Što je društvena organizacija postajala sve kompleksnija, to su poglavice sve više poprimale obilježja profesionalnog vođe.


2.1.2. Razdoblje drevnih civilizacija

Oko 5000 godina prije Krista razvija se civilizacija koja za sobom nosi i trendove u praksi menadžmenta.
Od Sumerana (5000 godina prije Krista) potječe funkcija upravljanja i profesionalna upravljačka struktura.
Stari su Egipčani (između 5000. i 4000. godina prije Krista) postavile centraliziranu organizacijsku
...

... nailaze. Zato mislim da je upravo taj dio koji obrađuje menedžere i aspekte njihovog djelovanja bio najzanimljiviji studentima jer jedan dio njih u budučnosti želi postati uspješan menedžer. Ako je ovaj naš prikaz Menadžmenta i menedžera barem malo pomogao u produbljenju njihova znanja o toj temi naš zadatak je bio uspješan. Moram isto navesti da je sama prezentacija teme pred drugim studentima vrlo vrijedno iskustvo članovima našeg tima jer se mi do sada nismo susreli s takvom situacijom.
Essay is in categories

 / 

Economics
 / 
Management
 / 
Strategic Management
 / 
Comments

none
topbonusesguideshomefaqENIT
terms of use | contact us |  © essays.org - all rights reserved